اخبار

انواع روش های شناسایی مروارید

انواع مراورید و روش های شناسایی اصل از بدل

انواع روش های شناسایی مروارید اصل از بدل

مرواریدهای تقلبی یا بدل معمولًا با موادی روکش شده اند که به آنها ظاهری مشابه مروارید اصل بدهد. موادی مانند عصاره مروارید، رزین مصنوعی، عصاره مصنوعی مروارید، پلاستیک، سلولز و لاک الکل. در ادامه مطلب به چند روش برای شناسایی مروارید اصل از  بدل (اعم از مروارید پرورشی و مروارید طبیعی) اشاره می شود. برخی از متخصصین توصیه می کنند که تعدادی از آزمون های ارائه شده را به صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید تا از اصالت مروارید خود اطمینان حاصل کنید.

آزمون دندان : مروارید را به آرامی با دندان های جلویی خود بسایید.

مروارید اصل: احساس ریگ مانند یا شن مانند
مروارید تقلبی: احساس صاف و نرم بودن

آزمون بزرگ نمایی : سطح مروارید را با یک ذره بین بررسی کنید.

مروارید اصل: دانه های ریزی به صورت نامنظم بر روی آن مشاهده می شود.
مروارید تقلبی: به صورت دانه دار دیده می شود.

آزمون سوراخ مته : ناحیه پیرامون سوراخ مته را با یک ذره بین بررسی نمایید.

مروارید اصل: لبه ها صاف و تیز هستند
مروارید تقلبی: لبه ها ناهموار یا حالت پاره پاره هستند.

آزمون سنگین بودن : مرواریدها را در دست خود سبک سنگین کنید.

مروارید اصل: سنگین به نظر می رسند.
مروارید تقلبی: به طور غیرمنتظره ای سبک به نظر می رسند (مگر آن که از شیشه تولید شده باشند)

آزمون عیب و ایراد : مرواریدها را از نظر عیب و ایراد و لکه بررسی نمایید.

مروارید اصل: عمدتا دارای یک حداقل عیب و ایراد می باشند.
مروارید تقلبی: اگر کاملًا بی عیب و نقص باشند، به احتمال زیاد تقلبی هستند.

آزمون قیمت : قیمت مروارید را با قیمت مرواریدهای مشابه سایر فروشندگان مقایسه کنید.

مروارید اصل: دارای قیمت منطقی و مناسبی است.
مروارید تقلبی: قیمت به طرز باور نکردنی کم است.

دیدگاهتان را بنویسید